Quares Student Housing Fund

Home > Portfolio > Quares Student Housing Fund

Quares Student Housing Fund is het allereerste niet-beursgenoteerde vastgoedfonds rond studentenhuisvesting in België. Daarmee wil vastgoedspecialist Quares een halt toeroepen aan het tekort aan studentenhuisvesting. Geïnteresseerden kunnen een steentje bijdragen door te investeren in studentenwoningen in de grootste studentensteden van België.

Doel

Om het fonds bekend te maken bij het grote publiek, werd er naast een grote offline campagne ook een nieuwe website gebouwd. Zo maakten we het design en schreven we de content. Die werd vervolgens ook naar het Frans vertaald. Er werd nadruk gelegd op CTAs. Zo plaatsten we onder meer een inschrijfformulier online voor een aantal infosessies.

http://www.qshf.be/ Digitale Strategie Informatiearchitectuur Webdesign Responsive websites